Tất cả bài viết

Các giống nho làm rượu vang phổ biến

CÁC GIỐNG NHO LÀM RƯỢU VANG CHÍNH1. Nho làm rượu vang là gì?2. Tầm quan trọng của hiểu biết đặc tính các giống nho làm...

Rượu vang càng để lâu càng ngon?

Hầu như mọi người đều tin rằng rượu vang càng để lâu càng ngon, nên năm sản xuất trên chai rượu càng xa với hiện...