Kiến thức rượu vang

Các giống nho làm rượu vang phổ biến

CÁC GIỐNG NHO LÀM RƯỢU VANG CHÍNH1. Nho làm rượu vang là gì?2. Tầm quan trọng của hiểu biết đặc tính các giống nho làm...

Rượu vang càng để lâu càng ngon?

Hầu như mọi người đều tin rằng rượu vang càng để lâu càng ngon, nên năm sản xuất trên chai rượu càng xa với hiện...

Rượu vang là gì?

"Rượu vang là bài thơ đóng trong chai" ("wine is bottled poetry")- Robert Louis Stevenson"Rượu vang là tác phẩm nghệ thuật duy nhất bạn có thể uống"...