Phương thức thanh toán

Khách hàng mua hàng qua website thương mại điện tử của Oaak.vn được thanh toán theo phương thức sau:

- Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng: Khách hàng nhấn chọn " THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT" vào Bước Thanh toán trước khi hoàn tất quá trình mua hàng