Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo - Wine rack bottle/ wine stand/ bottle holder creative cannon shape

160,000₫

Mô tả

(English below)

Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo

  • Chất liệu: dây kẽm sơn tĩnh điện màu đồng cổ điển
  • Kích thước: 10.5 cm x 12 cm x 19 cm
  • Đặc điểm: Dùng để chai rượu trang trí, thiết kế sáng tạo. Khung kim loại chắc chắc, không trượt, không ngã đảm bảo giữ chai rượu an toàn

---

Wine rack bottle/ wine stand/ bottle holder creative cannon shape

  • Material: Wire copper plating
  • Size: 10.5 cm x 12 cm x 19 cm
  • Description: Level Of Detail And Craftsmanship Make This Truly A One Of A Kind Bottle Holder. Versatile design: Also Great For Displaying Wine, Whiskey, Beer And Other Beverages. Perfect For: Kitchen, Dining Room, Wine Enthusiasts, Housewarmings Or Birthdays.

 

 

 Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo - Wine rack bottle/ wine stand/ bottle holder creative cannon shape
 Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo - Wine rack bottle/ wine stand/ bottle holder creative cannon shape
 Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo - Wine rack bottle/ wine stand/ bottle holder creative cannon shape
 Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo - Wine rack bottle/ wine stand/ bottle holder creative cannon shape
 Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo - Wine rack bottle/ wine stand/ bottle holder creative cannon shape
 Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo - Wine rack bottle/ wine stand/ bottle holder creative cannon shape